Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Tản sáng AOD-S

Nhà sản xuất: Fenix
Mã sản phẩm: AOD-S
Giá: 80,000 VND
So sánh: với sản phẩm khác

Dùng cho

PD10, PD20, PD30, PD21, PD32.

LD10, LD12, LD20, LD22, LD25

E20, E21, E25, E35