Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Ống nối dài TK75

Nhà sản xuất: Fenix
Mã sản phẩm: TK75 Extend
Giá: 575,000 VND
So sánh: với sản phẩm khác