Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Lọc sáng cho TK

Nhà sản xuất: Fenix
Mã sản phẩm: FILADPTK
Giá: 195,000 VND
So sánh: với sản phẩm khác

Đặc điểm

  • Tản sáng
    • Chất liệu: Nhựa
    • Màu: Đỏ
    • Loại: Lọc sáng báo hiệu (Filter)
  • Chú ý 1: TK11, TK12, TK15